Kupite licencu

Odaberite licencu Adeo ERP sustava koja vam odgovara između jedne od dostupnih opcija. Ako imate dodatnih pitanja, stojimo vam na raspolaganju na mail adresi info@adeo.in.

Ako koristite Adeo ERP kao uslugu, kupite mjesečnu licencu odabirom odgovarajuće opcije te odabirom gumba "Kupite licencu".

Adeo ERP kao usluga

Vaš odabir

Cijena

Vaš korisnički račun za Adeo ERP kao uslugu

Otvorite ga!

Besplatno za probu

Adeo ERP kao usluga za 1 mjesec

$280.00


Ako želite kupiti licencu za samostalan Adeo ERP proizvod, instaliran na vašem računalu, odaberite željeni proizvod te odaberite gumb "Kupite licencu".

Proizvod

Vaš odabir

Cijena

Adeo ERP Web aplikacija

$16,900.00

Adeo ERP Klijent - server

$16,900.00

Adeo ERP Web aplikacija i klijent - server

$28,900.00