Modul za financije

· Vodite evidenciju o svom novcu!

Modul za financije središnji je modul svih ERP sustava. Modul za financije dizajniran je da omogući precizne informacije o financijskim prihodima i rashodima, bilanci tvrtke i partnera, što se može koristiti da se identificira poslovni trend i omogući efikasnije donošenje odluka.

· Mogućnosti i svojstva

  • Pripremanje faktura i vođenje evidencije o svim prethodno pripremljenim fakturama
  • Vođenje evidencije o primljenim uplatama
  • Pregled nad fakturama s prekoračenjem roka plaćanja
  • Informacije o bilanci tvrtke i partnera

· Saznajte više o modulu za financije

· Video zapisi

Pogledajte video zapise kao demonstraciju našeg modula za financije na Adeo ERP YouTube kanalu