Modul za ljudske resurse

· Vodite evidenciju o svojim radnicima!

Modul za ljudske resurse omogućava praćenje evidencije o radnicima u vašoj tvrtki. Za svakog je radnika moguće administrirati različite osobne podatke, funkcije, te radno vrijeme i efikasnost. Radnici su raspodijeljeni u različite grupe, organizacijske jedinice i projekte.

· Mogućnosti i svojstva

  • Održavajte jasnu i preglednu bazu podataka o radnicima
  • Na jednostavan način administrirajte matične podatke o radnicima, podatke o radnim dozvolama, završenom obrazovanju, ugovorima o radu, stažu i dr.
  • Vodite posebne evidencije o zaposlenicima, vanjskim suradnicima, studentima, učenicima
  • Vodite preciznu evidenciju o radnom vremenu zaposlenika, uz komentare o napravljenom poslu, mogućim problemima u poslovanju
  • Omogućite svojim zaposlenicima evidenciju o prekovremenim satima, službenim putovanjima, noćnom radu
  • Vodite evidenciju o godišnjim odmorima, bolovanjima, dopustima
  • Na jednostavan način saznajte informacije o odrađenim satima i poslu po radnicima, projektima, aktivnostima i organizacijskim jedinicama
  • Proizvod je u potpunosti usklađen sa Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 66/10)

· Saznajte više o modulu za ljudske resurse

· Video zapisi

Pogledajte video zapise kao demonstraciju našeg modula za ljudske resurse na Adeo ERP YouTube kanalu