Modul za upravljanje proizvodnjom

· Vodite evidenciju o svom proizvodnom procesu!

Modul za upravljanje proizvodnjom ključan je za poduzeća koja se bave bilo kakvih proizvodnim procesom - transformacijom ulaza (materijala ili poluproizvoda) u izlaze (proizvode ili druge poluproizvode). Osnovna funkcija ovog modula slična je onoj modula za skladišno poslovanje - pružanje informacije o stanju zaliha, ali sa dodatnim funkcionalnostima: pomoću radnih naloga, određena količina ulaza transformira se u određenu količinu izlaza, uz modifikaciju stanja ulaznom i izlaznog skladišta.

· Mogućnosti i svojstva

  • Razrada proizvodnih tehnologija
  • Vođenje evidencija o proizvodnom procesu putem radnih naloga
  • Praćenje promjena stanja resursa po skladištima koje su rezultat proizvodnog procesa

· Saznajte više o modulu za upravljanje proizvodnjom

Copy right © 2009 - 2010 Neoinfo ltd. All rights reserved.